4ος χρόνος συνεργασίας

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Πτυχιούχος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων). Κατεύθυνση Αγωνιστικός αθλητισμός, κύρια ειδικότητα ποδόσφαιρο.
Κάτοχος UEFA Β – Γ. Γ. Αθλητισμού
Ειδικότητα στις μικρές ηλικίες

1ος χρόνος συνεργασίας

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κάτοχος UEFA A – Γ. Γ. Αθλητισμού
Καθηγητής ποδοσφαίρου Δ.Ι.Ε.Κ Αχαρνών

2ος χρόνος συνεργασίας

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κάτοχος UEFA Β – Γ. Γ. Αθλητισμού

2ος χρόνος συνεργασίας

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κάτοχος UEFA Β – Γ. Γ. Αθλητισμού

3ος χρόνος συνεργασίας

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Προπονητής ποδοσφαίρου
Ειδικότητα στις πολύ μικρές ηλικίες

Μέλος Δ.Σ.

1ος χρόνος συνεργασίας

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Πτυχιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
Ειδικότητα στην ειδική αγωγή