Ηλικία: 25

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Πτυχίο προσχολικής εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό εκπαιδευτή aerial yoga
Πιστοποιητικό εκπαιδευτή aerial yoga kids
Πιστοποιητικό εκπαιδευτή flexibility
Εντατικό σεμινάριο δύο εβδομάδων στα εναέρια ακροβατικά στο irish aerial dance festival για δύο συνεχόμενες χρονιές (2018, 2019)
Εντατικό σεμινάριο τριών εβδομάδων στα εναέρια ακροβατικά από το gravity circus (2020)