2ος χρόνος συνεργασίας

Σπουδές σχετικές με το άθλημα που διδάσκει:
Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Προπονήτρια ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – Γ. Γ. Αθλητισμού